“Maži basi” vaikų darželis

“Maži basi” vaikų darželis – diena, kupina džiaugsmingų vaiko atradimų ir spontaniškos kūrybos! Jauki ir įkvepianti aplinka.

“Maži basi” studijos vaikų darželio lankymo laikas:

Pilna diena                       8:00 – 17:30 val.

Rytinis laikas                   8:00 – 13:30 val.

“Maži basi” vaikų darželį lanko 1.5-5 metų amžiaus vaikai, grupė nedidelė su kuria dirba dvi šaunios auklėtojos – pedagogės.

Skambinkite ir registruokitės numeriu 862023666 arba el. paštu: info@mazibasi.lt

Maži basi vaikų darželyje dirba kvalifikuoti pedagogai ir įvairių sričių specialistai:

 • vaikų jogos/mankštos
 • muzikos
 • ikimokyklinio ugdymo                                                                               Vaikų darželis Kaune
 • logopedai
 • anglų kalbos
 • meno terapijos

Jie padeda atsiskleisti vaiko asmenybei bei individualiems gebėjimams. Mūsų studijoje ugdymo programėlės orientuotos į kūrybinę mažųjų raišką, nes čia prasideda tikrųjų galimybių, emocijų, talentų, visapusiškumo, pasitikėjimo savimi ir savęs kaip kūrėjo pažinimo skatinimas.

“Maži basi” vaikų darželio savaitės turi savo temas, o savaitės dienos pavadinimus, pagal kuriuos vedami įvairūs užsiėmimai:

Pirmadienis – Pažinimo diena – Raidės

Antradienis – Muzikos diena

Trečiadienis – Pažinimo diena – Skaičiai

Ketvirtadienis – Anglų kalbos diena

Penktadienis – Sporto, šokio diena

8:00 – 17:30 “Mini vaikų darželio” grupės ritmas

8.00 – 9.00 Labas rytas!
9.00 – 9.15 Rytinė mankštelė
9.15 – 9:45 Pusryčiai
9.45 – 10.05 Ryto ratas
10.05 – 10.45 Kūrybinių metodų taikymo pamokėlės
10.45 – 11.00 Ruošiamės į lauką
11.00 – 11.45 Žaidimai kiemelyje
11.45 – 12.00 Ruošiamės pietauti
12.00 – 12.45 Pietūs
13:00 – 15.30 Poilsio laikas
15.30 – 15.50  Grupinė veikla/vaizduotės lavinimo žaidimai
15.50 – 16.20 Vakarienė
16.20 – 16.45 Žaidžiame
16.45 – 17.00 Tvarkomės
17.00 – 17.30 Senoji animacija. Iki pasimatymo!

 

 

 

Maži basi” vaikų darželio ugdymo programos turinys yra sudarytas pagal nacionalinių ikimokyklinio ugdymo programų struktūrą. Programa remiasi ir kitų autorių individualių programų tematika bei sukaupta gerąja patirtimi, atitinkant „Mini“ darželyje sukurtos programos lūkesčius. Viena iš jų – H. Gardnerio intelektų įvairovės teorija, kuri apima:

 1. Kalbinį intelektą: gebėjimas taikliai vartoti (gimtąją ar užsienio) kalbą, siekiant išreikšti savo mintis, mąstyti ir suprasti kitus. Šiuo intelektu pasižymintys vaikai labai mėgsta patys pasakoti, jie gerai įsimena naują informaciją. Tai, kad šiam intelektui skiriamas ypatingas dėmesys, liudija mūsų vaikų darželio pasakų terapijos popietės, ryto, bei dienos rato veikla.

 2. Muzikinį intelektą: gebėjimas mąstyti per muziką, suvokti, atpažinti, įsiminti, pakeisti bei perteikti muzikinį raštą ir ritmus. Šiuo intelektu pasižymintys vaikai mėgsta patys sau dainuoti, ritmuoti. Jie yra dėmesingi klausytojai, būna jautrūs garsams, kuriems kiti abejingi. Ankstyvasis muzikinis ugdymas daro esminę įtaką daugeliui kitų intelekto sričių. Vaikų darželyje muzika ir muzikavimas yra neatsiejama kasdieninio gyvenimo dalis ypač ryto bei dienos rato metu, muzikos pamokėlėse;

 3. Loginį matematinį intelektą: sugebėjimas operuoti skaičiais, aibėmis bei matematiniais veiksmais. Šiuo intelektu pasižymintys vaikai mėgsta strateginius žaidimus, galvosūkius, eksperimentus. Juos domina matematiniai pratimai bei užduotys, daiktų ir reiškinių kategorijos bei sąryšiai. Vaikai domisi kompiuteriu. Vaikų darželyje šis intelektas plėtojamas matematinėmis veiklomis, bei žaidimais;

 4. Erdvinį intelektą: gebėjimas teisingai suvokti vizualinius dalykus, mintyse jais eksperimentuoti ir įsivaizduoti supančią aplinką erdvinėmis formomis. Šiuo intelektu pasižymintys vaikai mąsto vaizdiniais, nuolat piešia, konstruoja, maketuoja, mėgsta dėliones, žavisi labirintais. Dėlionės, dailės veiklos, įvairūs judesio žaidimai yra žaismingos erdvinio intelekto plėtojimo priemonės, kurių gausu “Maži basi” vaikų darželyje;

 5. Kinestetinį (judėjimo) intelektą: mokėjimas meistriškai naudotis savo kūnu ką nors gaminant, kuriant ir net sprendžiant problemą. Šiuo intelektu pasižymintys vaikai mėgsta įvairias fizines veiklas, rankdarbius, meistravimą, rankų miklumo reikalaujančias užduotis. Kasdienės judriosios veiklos, aktyvūs žaidimai kiemelyje, ritmika – tai, kas padeda plėtoti kinestetinį intelektą vaikų darželyje;

 6. Asmeninį (personalinį) intelektą: gebėjimas save kontroliuoti, žinoti ribas bei mokėti protingai valdyti savo jausmus. Personaliniu intelektu pasižymintys žmonės yra motyvuoti, gerai žino savo galimybes, supranta save, savo jausmus ir dažnai mus traukia. Palankių sąlygų kiekvieno vaiko asmenybės skleidimuisi sudarymas, kortelių žaidimai;

 7. Tarpasmeninį (socialinį) intelektą: gebėjimas suprasti kitus žmones ir jautriai su jais bendrauti, būti komunikabiliam, empatiškam. Vaikų darželyje nuolat vaikai mokomi bendrauti, bendradarbiauti ir būti tolerantiškiems. Asmeninis ir tarpasmeninis intelektai yra glaudžiai susiję tarpusavyje ir drauge sudaro emocinį intelektą;

 8. Natūralistinį intelektą: pagarbi ir tausojanti meilė gamtai, mokėjimas jautriai ją ir jos reiškinius stebėti. Vaikų darželio aplinka – kiemelyje sodinami augalai, kurie puoselėjami su vaikų pagalba – itin palanki aplinka natūralistinio intelekto plėtojimui.